NT, Uppsala, Cup Stockholm 3


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Thomas Helgesson, Norrtälje BGK


Klass: Klass C
Placering: 5

V1 V2 V3
1Tetror1 1 1
2Dubbelkulle2 2 1
3Mittkulle1 3 1
4Brygga1 1 1
5Labyrint1 2 5
6Vinkel1 1 1
7Pinnbana2 1 1
8Blixt1 2 2
9Högplatå1 1 5
10Kanon1 2 3
11Klack2 1 2
12Ramp2 1 1
13Håv1 1 1
14Salto2 2 2
15Snäcka1 1 2
16Romb2 2 1
17Liggande koner2 2 1
18Fönster3 3 2

Summa 27 29 33
Snitt: 29,7
Totalresultat: 89


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad