NT, Uppsala, Cup Stockholm 3


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Benno Pedersen, Akalla Kanaan 98 BGK


Klass: Klass C
Placering: 2

V1 V2 V3
1Tetror1 1 1
2Dubbelkulle1 2 2
3Mittkulle3 2 2
4Brygga1 1 1
5Labyrint2 1 2
6Vinkel1 2 2
7Pinnbana2 1 3
8Blixt1 2 2
9Högplatå1 1 2
10Kanon1 1 1
11Klack2 1 2
12Ramp1 1 2
13Håv1 1 1
14Salto2 2 2
15Snäcka1 1 2
16Romb1 1 1
17Liggande koner1 2 1
18Fönster1 1 1

Summa 24 24 30
Snitt: 26,0
Totalresultat: 78


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad