NT, Uppsala, Cup Stockholm 3


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Reine Hansson, Tyresö BGK


Klass: Klass C
Placering: 8

V1 V2 V3
1Tetror1 1 1
2Dubbelkulle1 1 1
3Mittkulle1 2 4
4Brygga1 1 1
5Labyrint2 1 1
6Vinkel2 1 2
7Pinnbana2 2 2
8Blixt2 2 2
9Högplatå4 3 2
10Kanon3 4 2
11Klack3 1 1
12Ramp2 1 2
13Håv1 1 1
14Salto2 2 2
15Snäcka1 1 1
16Romb2 1 1
17Liggande koner1 1 1
18Fönster5 5 1

Summa 36 31 28
Snitt: 31,7
Totalresultat: 95


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad