NT, Uppsala, Cup Stockholm 3


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Johan Lönnroth, Norrtälje BGK


Klass: Klass C
Placering: 7

V1 V2 V3
1Tetror1 1 1
2Dubbelkulle2 2 1
3Mittkulle3 1 2
4Brygga1 1 2
5Labyrint1 1 2
6Vinkel2 1 1
7Pinnbana3 2 2
8Blixt2 1 4
9Högplatå2 2 2
10Kanon2 1 7
11Klack1 1 1
12Ramp2 1 2
13Håv1 1 1
14Salto2 2 2
15Snäcka1 2 1
16Romb2 2 2
17Liggande koner1 2 1
18Fönster1 3 2

Summa 30 27 36
Snitt: 31,0
Totalresultat: 93


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad