NT, Uppsala, Cup Stockholm 3


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Sandra Kungsman, Uppsala BGK


Klass: Klass C
Placering: 3

V1 V2 V3
1Tetror1 1 1
2Dubbelkulle1 2 1
3Mittkulle3 2 1
4Brygga1 1 1
5Labyrint3 2 1
6Vinkel1 2 1
7Pinnbana2 1 1
8Blixt2 1 2
9Högplatå1 2 2
10Kanon3 1 1
11Klack1 1 1
12Ramp1 1 1
13Håv1 1 2
14Salto2 2 2
15Snäcka1 1 1
16Romb2 2 1
17Liggande koner1 1 1
18Fönster2 3 2

Summa 29 27 23
Snitt: 26,3
Totalresultat: 79


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad