NT, Uppsala, Cup Stockholm 3


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Bengt Braesch-Andersen, Solna BGK


Klass: Klass D
Placering: 1

V1 V2 V3
1Tetror1 1 1
2Dubbelkulle1 2 1
3Mittkulle1 2 1
4Brygga1 2 1
5Labyrint1 2 1
6Vinkel2 1 2
7Pinnbana1 1 3
8Blixt2 4 4
9Högplatå1 3 1
10Kanon2 1 1
11Klack1 4 1
12Ramp2 1 2
13Håv1 1 2
14Salto2 2 2
15Snäcka1 1 1
16Romb1 1 2
17Liggande koner2 2 2
18Fönster1 2 3

Summa 24 33 31
Snitt: 29,3
Totalresultat: 88


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad