NT, Uppsala, Cup Stockholm 3


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Gun-Britt Englén, Akalla Kanaan 98 BGK


Klass: Klass D
Placering: 12

V1 V2 V3
1Tetror1 1 2
2Dubbelkulle1 2 2
3Mittkulle7 1 4
4Brygga1 2 2
5Labyrint1 1 2
6Vinkel1 2 2
7Pinnbana1 1 2
8Blixt4 4 3
9Högplatå4 2 3
10Kanon2 1 1
11Klack2 1 5
12Ramp1 1 1
13Håv3 1 1
14Salto4 2 2
15Snäcka2 1 2
16Romb2 3 2
17Liggande koner1 2 3
18Fönster1 5 2

Summa 39 33 41
Snitt: 37,7
Totalresultat: 113


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad