NT, Uppsala, Cup Stockholm 3


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Love Svensson, Uppsala BGK


Klass: Klass D
Placering: 10

V1 V2 V3
1Tetror1 1 1
2Dubbelkulle2 2 1
3Mittkulle7 4 1
4Brygga1 1 2
5Labyrint1 1 2
6Vinkel2 2 2
7Pinnbana1 3 1
8Blixt1 2 1
9Högplatå3 3 1
10Kanon2 7 1
11Klack1 2 2
12Ramp3 2 2
13Håv3 2 1
14Salto3 2 2
15Snäcka3 1 1
16Romb2 1 2
17Liggande koner1 2 2
18Fönster3 2 1

Summa 40 40 26
Snitt: 35,3
Totalresultat: 106


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad