NT, Uppsala, Cup Stockholm 3


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Arne Backman, Tantogårdens BGK


Klass: Klass D
Placering: 5

V1 V2 V3
1Tetror1 1 1
2Dubbelkulle1 2 1
3Mittkulle2 1 2
4Brygga1 1 1
5Labyrint1 1 3
6Vinkel2 1 1
7Pinnbana1 2 1
8Blixt3 2 1
9Högplatå2 1 3
10Kanon2 4 6
11Klack1 3 1
12Ramp1 2 2
13Håv1 3 1
14Salto2 1 3
15Snäcka2 2 1
16Romb1 1 1
17Liggande koner2 1 1
18Fönster3 3 2

Summa 29 32 32
Snitt: 31,0
Totalresultat: 93


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad