NT, Uppsala, Cup Stockholm 3


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Sixten Magnusson, Akalla Kanaan 98 BGK


Klass: Klass D
Placering: 8

V1 V2 V3
1Tetror1 1 1
2Dubbelkulle2 1 1
3Mittkulle4 1 2
4Brygga2 2 1
5Labyrint1 1 1
6Vinkel2 2 1
7Pinnbana2 2 2
8Blixt2 2 2
9Högplatå2 1 3
10Kanon3 1 6
11Klack3 1 1
12Ramp2 2 2
13Håv1 1 3
14Salto2 2 2
15Snäcka2 4 2
16Romb1 1 1
17Liggande koner2 2 1
18Fönster6 3 2

Summa 40 30 34
Snitt: 34,7
Totalresultat: 104


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad