NT, Uppsala, Cup Stockholm 3


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Petri Saukko, Akalla Kanaan 98 BGK


Klass: Klass D
Placering: 7

V1 V2 V3
1Tetror1 2 1
2Dubbelkulle1 1 2
3Mittkulle4 3 7
4Brygga1 1 2
5Labyrint2 2 2
6Vinkel1 2 2
7Pinnbana1 3 2
8Blixt2 4 3
9Högplatå1 1 1
10Kanon7 1 1
11Klack1 1 1
12Ramp1 2 1
13Håv1 2 1
14Salto2 2 2
15Snäcka2 1 2
16Romb2 2 1
17Liggande koner2 1 1
18Fönster2 2 3

Summa 34 33 35
Snitt: 34,0
Totalresultat: 102


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad