NT, Uppsala, Cup Stockholm 3


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Marco Arancibia, Uppsala BGK


Klass: Klass D
Placering: 2

V1 V2 V3
1Tetror1 1 1
2Dubbelkulle1 1 2
3Mittkulle3 4 1
4Brygga1 1 1
5Labyrint1 3 2
6Vinkel1 2 2
7Pinnbana2 1 1
8Blixt2 2 2
9Högplatå1 4 1
10Kanon3 1 2
11Klack1 2 2
12Ramp1 1 2
13Håv1 2 1
14Salto2 2 2
15Snäcka1 1 1
16Romb1 1 2
17Liggande koner1 1 1
18Fönster4 2 2

Summa 28 32 28
Snitt: 29,3
Totalresultat: 88


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad