NT, Uppsala, Cup Stockholm 3


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Marianne Malmqvist, Akalla Kanaan 98 BGK


Klass: Klass D
Placering: 6

V1 V2 V3
1Tetror1 1 2
2Dubbelkulle2 1 2
3Mittkulle1 1 1
4Brygga2 1 2
5Labyrint4 2 4
6Vinkel1 1 3
7Pinnbana3 1 3
8Blixt3 1 2
9Högplatå2 4 2
10Kanon1 1 3
11Klack3 1 3
12Ramp1 1 2
13Håv1 1 1
14Salto2 2 2
15Snäcka2 1 2
16Romb2 2 2
17Liggande koner1 2 1
18Fönster2 2 3

Summa 34 26 40
Snitt: 33,3
Totalresultat: 100


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad