NT, Uppsala, Cup Stockholm 3


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Björn Malmqvist, Akalla Kanaan 98 BGK


Klass: Klass D
Placering: 3

V1 V2 V3
1Tetror1 1 1
2Dubbelkulle2 1 1
3Mittkulle5 1 1
4Brygga1 2 1
5Labyrint1 1 1
6Vinkel2 1 2
7Pinnbana2 1 3
8Blixt1 2 3
9Högplatå1 1 1
10Kanon5 1 1
11Klack1 1 2
12Ramp2 2 2
13Håv1 1 1
14Salto2 2 2
15Snäcka1 1 1
16Romb2 1 1
17Liggande koner2 3 2
18Fönster3 1 3

Summa 35 24 29
Snitt: 29,3
Totalresultat: 88


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad