NT, Uppsala, Cup Stockholm 3


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Kerstin Andersson, Uppsala BGK


Klass: Klass D
Placering: 13

V1 V2 V3
1Tetror2 2 1
2Dubbelkulle2 3 2
3Mittkulle2 7 1
4Brygga2 2 2
5Labyrint6 5 1
6Vinkel3 2 1
7Pinnbana4 4 3
8Blixt7 3 3
9Högplatå1 1 1
10Kanon3 1 5
11Klack4 1 7
12Ramp2 3 2
13Håv7 4 7
14Salto2 2 2
15Snäcka2 1 3
16Romb1 1 1
17Liggande koner2 2 2
18Fönster4 1 1

Summa 56 45 45
Snitt: 48,7
Totalresultat: 146


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad