NT, Uppsala, Cup Stockholm 3


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Åke Nilsson, Akalla Kanaan 98 BGK


Klass: Klass D
Placering: 9

V1 V2 V3
1Tetror2 1 1
2Dubbelkulle2 2 2
3Mittkulle2 3 1
4Brygga2 1 2
5Labyrint1 4 5
6Vinkel1 1 2
7Pinnbana2 2 1
8Blixt2 5 3
9Högplatå2 1 2
10Kanon3 2 3
11Klack1 1 1
12Ramp2 2 1
13Håv1 4 1
14Salto2 2 2
15Snäcka1 1 2
16Romb2 2 2
17Liggande koner2 2 1
18Fönster2 4 2

Summa 32 40 34
Snitt: 35,3
Totalresultat: 106


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad