NT, Uppsala, Cup Stockholm 3


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Arne Andersson, Tantogårdens BGK


Klass: Klass D
Placering: 4

V1 V2 V3
1Tetror2 1 1
2Dubbelkulle1 2 1
3Mittkulle1 1 1
4Brygga1 2 1
5Labyrint2 1 1
6Vinkel1 1 1
7Pinnbana2 2 3
8Blixt1 2 2
9Högplatå2 1 1
10Kanon5 1 2
11Klack2 1 3
12Ramp2 2 3
13Håv1 1 1
14Salto2 2 2
15Snäcka3 2 1
16Romb2 2 2
17Liggande koner2 1 1
18Fönster2 2 2

Summa 34 27 29
Snitt: 30,0
Totalresultat: 90


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad