NT, Uppsala, Cup Stockholm 3


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Victor Bohlin, Uppsala BGK


Klass: Klass D
Placering: 11

V1 V2 V3
1Tetror1 2 4
2Dubbelkulle2 2 2
3Mittkulle2 2 1
4Brygga1 1 1
5Labyrint1 1 1
6Vinkel1 1 1
7Pinnbana3 3 2
8Blixt1 4 3
9Högplatå5 2 2
10Kanon4 2 6
11Klack2 1 1
12Ramp3 2 1
13Håv2 3 2
14Salto2 3 2
15Snäcka2 2 1
16Romb1 2 2
17Liggande koner2 2 1
18Fönster5 1 2

Summa 40 36 35
Snitt: 37,0
Totalresultat: 111


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad