NT, Uppsala, Cup Stockholm 3


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Anton Zachariadis Sandback, Tantogårdens BGK


Klass: Ungdom
Placering: 1

V1 V2 V3
1Tetror1 2 2
2Dubbelkulle2 2 2
3Mittkulle1 3 2
4Brygga2 1 1
5Labyrint1 1 3
6Vinkel2 1 1
7Pinnbana1 3 1
8Blixt5 2 3
9Högplatå5 2 4
10Kanon1 3 1
11Klack2 2 2
12Ramp2 2 2
13Håv2 1 1
14Salto3 3 2
15Snäcka1 3 2
16Romb2 1 2
17Liggande koner2 2 1
18Fönster1 7 7

Summa 36 41 39
Snitt: 38,7
Totalresultat: 116


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad