Sydsvenska Inomhustouren, omg 3


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Annette Lindhqvist, Sjövikens IF

Klass: Klass C
Placering: 11

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 1 1
2Snäckan1 1 1 1 3
3Salton2 4 2 2 2
4Liggande konor1 1 1 2 1
5Vinkel1 1 1 1 1
6Håven2 1 2 2 1
7Dubbelkulle1 1 1 1 2
8Salzburger V2 2 3 6 1
9Romb3 1 1 1 1
10Kanonen3 2 1 4 2
11Brygga1 1 2 1 1
12Klack1 3 1 2 1
13Pinnbana1 2 1 1 2
14Passagen1 2 2 2 1
15Mittkulle7 1 1 3 1
16Blixten4 3 4 3 2
17Fönster1 2 1 3 3
18Laborinten1 4 1 1 3

Summa 34 33 27 37 29
Snitt: 32,0
Totalresultat: 160


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad