Sydsvenska Inomhustouren, omg 3


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Inger Eriksson, Olofströms BGK

Klass: Klass C
Placering: 2

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 1 1
2Snäckan1 1 2 2 1
3Salton2 2 2 2 2
4Liggande konor2 1 1 1 1
5Vinkel1 2 1 2 2
6Håven1 1 1 1 1
7Dubbelkulle2 2 1 1 2
8Salzburger V3 1 2 1 2
9Romb1 1 1 1 1
10Kanonen1 1 2 2 1
11Brygga2 1 2 2 1
12Klack2 2 1 1 1
13Pinnbana1 1 1 1 1
14Passagen1 2 1 2 1
15Mittkulle2 2 1 1 1
16Blixten2 1 2 2 2
17Fönster1 1 1 2 4
18Laborinten1 1 1 1 1

Summa 27 24 24 26 26
Snitt: 25,4
Totalresultat: 127


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad