Sydsvenska Inomhustouren, omg 3


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Didrik Ahlqvist, Växjö BGK

Klass: Pojkar C
Placering: 1

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 1
2Snäckan1 3 2 1
3Salton2 2 2 2
4Liggande konor2 1 2 2
5Vinkel2 1 1 2
6Håven1 1 1 1
7Dubbelkulle1 2 1 1
8Salzburger V3 1 1 2
9Romb1 2 1 3
10Kanonen1 3 1 1
11Brygga1 1 1 1
12Klack2 2 1 1
13Pinnbana2 1 2 1
14Passagen1 1 1 1
15Mittkulle4 2 1 1
16Blixten2 1 2 2
17Fönster2 2 2 2
18Laborinten1 1 1 2

Summa 30 28 24 27
Snitt: 27,3
Totalresultat: 109


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad