Sydsvenska Inomhustouren, omg 3


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Jonathan Rydberg, Olofströms BGK

Klass: Klass C
Placering: 1

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 1 1
2Snäckan1 1 1 2 2
3Salton1 2 2 2 2
4Liggande konor2 1 1 1 1
5Vinkel1 1 2 1 1
6Håven1 1 1 1 1
7Dubbelkulle1 1 2 1 2
8Salzburger V1 1 4 1 1
9Romb1 1 1 1 1
10Kanonen1 2 2 1 1
11Brygga1 2 2 1 1
12Klack1 1 1 1 1
13Pinnbana1 1 2 1 2
14Passagen2 1 1 1 1
15Mittkulle1 2 1 1 1
16Blixten1 1 1 1 1
17Fönster3 2 2 1 4
18Laborinten1 1 1 1 1

Summa 22 23 28 20 25
Snitt: 23,6
Totalresultat: 118


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad