Sydsvenska Inomhustouren, omg 3


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Sebastian Andersson, BGK Linjen

Klass: Klass B
Placering: 11

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra2 1 1 1 1
2Snäckan2 3 2 3 2
3Salton2 2 1 2 1
4Liggande konor1 2 1 3 2
5Vinkel1 2 1 1 1
6Håven1 1 1 1 1
7Dubbelkulle2 1 2 2 2
8Salzburger V3 1 5 1 2
9Romb2 1 2 1 1
10Kanonen1 1 2 1 1
11Brygga1 1 1 1 2
12Klack3 1 1 1 1
13Pinnbana2 2 1 1 1
14Passagen1 3 1 2 2
15Mittkulle1 1 1 1 1
16Blixten1 1 2 1 1
17Fönster1 1 2 1 2
18Laborinten2 1 2 1 1

Summa 29 26 29 25 25
Snitt: 26,8
Totalresultat: 134


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad