Sydsvenska Inomhustouren, omg 3


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Thomas Bladh, Hjelmsjö BGK

Klass: Klass B
Placering: 9

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 1 1
2Snäckan2 2 1 1 1
3Salton1 2 2 1 2
4Liggande konor1 3 1 2 2
5Vinkel1 1 2 1 1
6Håven1 1 1 1 1
7Dubbelkulle2 2 2 1 2
8Salzburger V1 1 2 1 1
9Romb1 1 2 1 2
10Kanonen3 2 1 3 1
11Brygga1 1 2 1 1
12Klack1 1 2 3 1
13Pinnbana3 1 1 1 1
14Passagen1 1 1 1 2
15Mittkulle2 1 1 1 1
16Blixten1 1 1 3 3
17Fönster1 1 3 2 3
18Laborinten2 1 1 1 1

Summa 26 24 27 26 27
Snitt: 26,0
Totalresultat: 130


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad