Sydsvenska Inomhustouren, omg 3


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Michael Karlsson, Olofströms BGK

Klass: Klass B
Placering: 1

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 1 2
2Snäckan2 1 1 1 1
3Salton1 1 1 1 2
4Liggande konor1 1 1 2 1
5Vinkel1 2 1 1 1
6Håven1 1 1 1 1
7Dubbelkulle1 1 1 1 1
8Salzburger V1 1 1 1 1
9Romb1 1 1 1 1
10Kanonen1 2 1 1 3
11Brygga1 1 1 1 1
12Klack1 1 1 2 3
13Pinnbana1 2 1 2 1
14Passagen1 1 1 2 1
15Mittkulle1 1 1 1 1
16Blixten1 1 3 2 1
17Fönster2 1 1 2 1
18Laborinten1 3 1 1 1

Summa 20 23 20 24 24
Snitt: 22,2
Totalresultat: 111


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad