Sydsvenska Inomhustouren, omg 3


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lennart Johnsson, Växjö BGK

Klass: Klass B
Placering: 7

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra2 1 1 1 1
2Snäckan1 1 3 2 2
3Salton1 1 2 2 2
4Liggande konor1 2 1 1 1
5Vinkel1 1 1 1 2
6Håven1 2 1 1 1
7Dubbelkulle1 1 1 1 1
8Salzburger V3 7 1 2 1
9Romb1 1 1 1 2
10Kanonen1 2 1 1 1
11Brygga1 1 1 1 1
12Klack1 1 1 1 1
13Pinnbana1 1 1 1 1
14Passagen1 1 2 2 2
15Mittkulle1 1 1 1 1
16Blixten2 1 1 2 2
17Fönster1 2 2 2 1
18Laborinten1 2 3 1 1

Summa 22 29 25 24 24
Snitt: 24,8
Totalresultat: 124


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad