Sydsvenska Inomhustouren, omg 3


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Gert Svensson, Olofströms BGK

Klass: Klass B
Placering: 17

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 2 1 1
2Snäckan1 1 2 1 2
3Salton1 2 1 2 2
4Liggande konor1 1 1 2 1
5Vinkel2 1 1 1 1
6Håven1 1 1 1 1
7Dubbelkulle1 1 2 2 2
8Salzburger V7 2 1 1 1
9Romb2 2 1 2 2
10Kanonen2 2 1 2 3
11Brygga1 1 1 1 1
12Klack1 2 1 1 1
13Pinnbana1 1 2 1 2
14Passagen2 1 2 1 1
15Mittkulle2 2 2 4 2
16Blixten1 1 1 1 2
17Fönster1 2 2 3 5
18Laborinten1 1 3 1 1

Summa 29 25 27 28 31
Snitt: 28,0
Totalresultat: 140


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad