Sydsvenska Inomhustouren, omg 3


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Pia Karlsson, Växjö BGK

Klass: Klass B
Placering: 5

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 1 1
2Snäckan1 1 2 1 2
3Salton1 2 2 1 2
4Liggande konor1 1 1 2 1
5Vinkel2 1 1 1 1
6Håven1 1 1 1 1
7Dubbelkulle1 1 2 2 1
8Salzburger V1 1 2 3 7
9Romb2 1 1 1 1
10Kanonen1 1 1 1 1
11Brygga1 2 1 1 1
12Klack1 1 1 1 2
13Pinnbana1 2 2 1 1
14Passagen1 1 1 1 1
15Mittkulle1 1 1 1 1
16Blixten1 1 1 1 1
17Fönster2 1 1 1 2
18Laborinten1 1 1 1 2

Summa 21 21 23 22 29
Snitt: 23,2
Totalresultat: 116


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad