Sydsvenska Inomhustouren, omg 3


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Anders Andersson, Sjövikens IF

Klass: Klass B
Placering: 13

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 1 1
2Snäckan2 2 2 1 2
3Salton2 2 1 2 2
4Liggande konor2 2 1 2 1
5Vinkel1 1 1 2 1
6Håven1 1 1 1 1
7Dubbelkulle1 2 2 2 2
8Salzburger V7 1 1 3 7
9Romb1 1 1 2 1
10Kanonen1 1 1 2 4
11Brygga1 1 1 2 1
12Klack1 1 1 1 1
13Pinnbana2 1 2 1 2
14Passagen1 1 3 2 2
15Mittkulle1 1 1 1 1
16Blixten1 1 1 2 1
17Fönster1 1 1 2 1
18Laborinten2 1 1 1 1

Summa 29 22 23 30 32
Snitt: 27,2
Totalresultat: 136


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad