Sydsvenska Inomhustouren, omg 3


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Johan Rydberg, Olofströms BGK

Klass: Klass B
Placering: 2

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 1 1
2Snäckan1 1 1 1 2
3Salton2 2 2 1 1
4Liggande konor1 1 1 1 2
5Vinkel2 1 1 1 1
6Håven1 1 1 1 1
7Dubbelkulle1 2 1 1 1
8Salzburger V2 1 1 1 1
9Romb1 1 2 1 1
10Kanonen2 1 3 2 2
11Brygga2 2 1 1 1
12Klack1 1 1 2 1
13Pinnbana1 1 1 2 1
14Passagen1 1 1 1 1
15Mittkulle1 1 1 1 1
16Blixten1 1 2 1 1
17Fönster1 2 1 2 1
18Laborinten1 1 1 1 1

Summa 23 22 23 22 21
Snitt: 22,2
Totalresultat: 111


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad