Sydsvenska Inomhustouren, omg 3


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Filip Johansson, Skoghalls BGK

Klass: Öppen Klass
Placering: 1

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 1 1
2Snäckan1 1 1 1 1
3Salton1 1 1 1 1
4Liggande konor1 1 1 1 2
5Vinkel1 1 1 1 1
6Håven1 1 1 1 1
7Dubbelkulle1 1 1 1 1
8Salzburger V3 1 1 1 3
9Romb1 1 1 2 1
10Kanonen1 1 1 2 1
11Brygga1 1 1 1 1
12Klack1 1 1 1 1
13Pinnbana1 1 2 1 1
14Passagen1 2 1 1 2
15Mittkulle1 1 1 1 1
16Blixten1 1 1 1 1
17Fönster1 2 1 2 2
18Laborinten1 1 1 1 1

Summa 20 20 19 21 23
Snitt: 20,6
Totalresultat: 103


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad