Sydsvenska Inomhustouren, omg 3


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Magnus Karlsson, Olofströms BGK

Klass: Öppen Klass
Placering: 24

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra2 1 1 2 1
2Snäckan2 2 1 1 1
3Salton2 2 3 2 2
4Liggande konor1 2 2 1 1
5Vinkel1 1 1 2 1
6Håven1 1 1 1 1
7Dubbelkulle1 2 2 1 1
8Salzburger V7 2 3 1 4
9Romb2 1 1 1 1
10Kanonen1 2 2 1 7
11Brygga1 1 1 1 1
12Klack1 1 1 1 1
13Pinnbana1 1 2 2 2
14Passagen1 1 1 1 1
15Mittkulle2 1 1 1 1
16Blixten2 2 3 1 2
17Fönster4 2 2 1 2
18Laborinten1 1 1 1 2

Summa 33 26 29 22 32
Snitt: 28,4
Totalresultat: 142


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad