Sydsvenska Inomhustouren, omg 3


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Per Olof Isaksson, Sjövikens IF

Klass: Öppen Klass
Placering: 17

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 1 1
2Snäckan1 1 2 1 1
3Salton2 1 2 1 1
4Liggande konor1 2 2 2 2
5Vinkel1 1 2 1 2
6Håven1 2 1 1 1
7Dubbelkulle1 1 2 1 2
8Salzburger V2 1 3 1 3
9Romb1 1 1 1 1
10Kanonen3 2 1 1 1
11Brygga1 1 1 1 1
12Klack1 1 1 2 1
13Pinnbana1 3 1 1 1
14Passagen1 1 2 1 2
15Mittkulle1 1 2 1 1
16Blixten1 2 1 1 1
17Fönster1 1 1 2 1
18Laborinten1 1 1 2 1

Summa 22 24 27 22 24
Snitt: 23,8
Totalresultat: 119


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad