Sydsvenska Inomhustouren, omg 3


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Peter Fransson, Asarums BGK

Klass: Öppen Klass
Placering: 10

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 1 1
2Snäckan1 3 1 1 2
3Salton2 2 2 1 1
4Liggande konor2 1 1 1 1
5Vinkel1 2 1 1 1
6Håven1 1 1 1 1
7Dubbelkulle1 2 1 2 1
8Salzburger V1 1 2 1 1
9Romb1 1 1 1 1
10Kanonen1 2 1 1 2
11Brygga1 1 1 1 1
12Klack2 1 1 2 1
13Pinnbana1 2 2 1 2
14Passagen1 2 2 1 1
15Mittkulle1 1 1 1 1
16Blixten2 2 2 1 1
17Fönster1 1 1 1 1
18Laborinten1 1 1 1 1

Summa 22 27 23 20 21
Snitt: 22,6
Totalresultat: 113


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad