Sydsvenska Inomhustouren, omg 3


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Martin Lundell, BGK Jönköping

Klass: Öppen Klass
Placering: 8

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 2 1
2Snäckan2 1 1 1 1
3Salton1 2 1 1 2
4Liggande konor1 1 1 1 1
5Vinkel1 1 1 1 1
6Håven1 1 1 1 1
7Dubbelkulle1 2 1 1 1
8Salzburger V2 1 4 1 1
9Romb1 1 1 2 1
10Kanonen1 1 2 1 2
11Brygga1 1 2 1 1
12Klack2 1 1 2 1
13Pinnbana1 1 1 1 1
14Passagen1 1 2 1 1
15Mittkulle1 1 2 1 1
16Blixten1 2 1 1 1
17Fönster2 3 2 1 2
18Laborinten1 1 1 1 1

Summa 22 23 26 21 21
Snitt: 22,6
Totalresultat: 113


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad