Sydsvenska Inomhustouren, omg 3


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lars Peter Nilsson, Sjövikens IF

Klass: Öppen Klass
Placering: 13

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 2 1
2Snäckan1 1 1 1 1
3Salton1 2 1 2 2
4Liggande konor1 2 1 1 1
5Vinkel1 1 1 1 1
6Håven1 1 1 1 2
7Dubbelkulle1 2 1 1 1
8Salzburger V1 1 3 2 6
9Romb1 2 1 2 1
10Kanonen1 1 1 2 1
11Brygga1 1 1 1 1
12Klack1 1 2 1 1
13Pinnbana1 1 1 1 1
14Passagen1 1 1 1 2
15Mittkulle1 1 1 1 1
16Blixten1 1 2 1 1
17Fönster2 2 2 2 1
18Laborinten1 1 1 1 1

Summa 19 23 23 24 26
Snitt: 23,0
Totalresultat: 115


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad