Sydsvenska Inomhustouren, omg 3


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Toni Nilsson, Olofströms BGK

Klass: Öppen Klass
Placering: 22

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 3 1
2Snäckan2 1 2 1 1
3Salton2 2 1 2 1
4Liggande konor1 2 1 1 1
5Vinkel2 1 1 1 1
6Håven1 1 1 1 1
7Dubbelkulle1 1 2 1 1
8Salzburger V2 2 3 2 1
9Romb2 2 2 2 1
10Kanonen1 3 1 1 2
11Brygga2 1 1 2 1
12Klack1 1 1 1 1
13Pinnbana1 1 1 1 1
14Passagen3 1 1 1 2
15Mittkulle1 2 1 1 1
16Blixten1 2 2 1 1
17Fönster1 2 3 3 2
18Laborinten1 1 1 1 3

Summa 26 27 26 26 23
Snitt: 25,6
Totalresultat: 128


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad