Sydsvenska Inomhustouren, omg 3


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Alf Johansson, Skoghalls BGK

Klass: Öppen Klass
Placering: 14

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 1 1
2Snäckan1 2 1 2 1
3Salton1 2 2 1 1
4Liggande konor1 2 1 1 2
5Vinkel1 2 1 1 1
6Håven1 1 1 1 1
7Dubbelkulle2 2 1 1 1
8Salzburger V1 1 1 4 2
9Romb1 1 1 2 1
10Kanonen1 1 1 4 1
11Brygga1 1 1 1 1
12Klack1 1 1 1 1
13Pinnbana1 1 1 1 1
14Passagen1 1 1 1 2
15Mittkulle3 3 1 1 1
16Blixten1 1 2 1 1
17Fönster2 1 1 2 1
18Laborinten1 2 1 1 1

Summa 22 26 20 27 21
Snitt: 23,2
Totalresultat: 116


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad