Sydsvenska Inomhustouren, omg 3


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Peer Rudbaek Hansen, Tobisviks BGK

Klass: Klass C
Placering: 13

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 1 1
2Snäckan2 2 2 2 2
3Salton1 2 1 2 2
4Liggande konor2 2 2 2 2
5Vinkel2 1 1 1 2
6Håven1 2 3 2 1
7Dubbelkulle2 2 1 2 2
8Salzburger V1 7 7 2 7
9Romb2 1 2 1 2
10Kanonen1 3 4 3 2
11Brygga2 1 1 2 1
12Klack1 4 3 3 2
13Pinnbana2 1 2 2 1
14Passagen1 2 1 1 2
15Mittkulle3 1 7 1 2
16Blixten2 2 3 1 3
17Fönster1 2 2 1 3
18Laborinten1 1 1 2 3

Summa 28 37 44 31 40
Snitt: 36,0
Totalresultat: 180


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad