Sydsvenska Inomhustouren, omg 3


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Marcus Carlsson, Olofströms BGK

Klass: Öppen Klass
Placering: 20

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 1 1
2Snäckan1 1 2 1 1
3Salton1 2 2 2 1
4Liggande konor1 2 1 1 2
5Vinkel2 1 1 1 1
6Håven1 1 1 1 1
7Dubbelkulle2 2 2 2 2
8Salzburger V3 1 1 1 2
9Romb2 1 1 1 1
10Kanonen2 1 1 2 2
11Brygga1 1 1 1 1
12Klack1 2 1 1 1
13Pinnbana1 2 1 2 2
14Passagen1 1 1 1 2
15Mittkulle1 1 1 1 1
16Blixten2 2 2 3 2
17Fönster1 1 2 1 1
18Laborinten1 1 2 3 1

Summa 25 24 24 26 25
Snitt: 24,8
Totalresultat: 124


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad