Sydsvenska Inomhustouren, omg 3


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Mats Olsson, Sjövikens IF

Klass: Öppen Klass
Placering: 11

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 1 1
2Snäckan2 1 1 1 1
3Salton1 2 1 1 1
4Liggande konor1 1 1 1 1
5Vinkel1 1 2 2 2
6Håven1 1 1 1 1
7Dubbelkulle2 1 1 1 1
8Salzburger V1 2 1 1 1
9Romb1 1 1 2 1
10Kanonen3 1 1 2 2
11Brygga1 1 1 1 1
12Klack1 2 1 1 1
13Pinnbana1 1 1 1 2
14Passagen1 3 2 1 2
15Mittkulle1 1 1 1 1
16Blixten2 1 2 2 1
17Fönster2 1 1 1 2
18Laborinten1 1 1 1 2

Summa 24 23 21 22 24
Snitt: 22,8
Totalresultat: 114


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad