Sydsvenska Inomhustouren, omg 3


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Hans Tap, Asarums BGK

Klass: Öppen Klass
Placering: 18

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 1 1
2Snäckan1 1 1 2 1
3Salton2 2 2 1 1
4Liggande konor2 2 2 1 1
5Vinkel1 1 1 1 1
6Håven1 1 1 1 1
7Dubbelkulle2 1 2 1 2
8Salzburger V6 3 1 5 2
9Romb1 1 1 1 1
10Kanonen1 3 2 3 1
11Brygga1 1 1 1 1
12Klack1 1 1 1 1
13Pinnbana1 1 1 1 1
14Passagen1 1 1 1 1
15Mittkulle1 1 1 1 1
16Blixten1 2 1 2 2
17Fönster1 1 1 1 2
18Laborinten1 1 1 1 1

Summa 26 25 22 26 22
Snitt: 24,2
Totalresultat: 121


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad