Sydsvenska Inomhustouren, omg 3


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Michael Ahlqvist, Växjö BGK

Klass: Öppen Klass
Placering: 23

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 1 1
2Snäckan1 2 2 1 1
3Salton2 1 2 2 2
4Liggande konor2 2 1 1 2
5Vinkel1 1 2 1 2
6Håven1 1 1 1 1
7Dubbelkulle1 1 1 2 2
8Salzburger V2 1 2 7 7
9Romb1 2 1 2 1
10Kanonen1 2 1 2 1
11Brygga1 1 2 1 1
12Klack2 1 1 1 1
13Pinnbana1 1 1 1 2
14Passagen1 1 1 1 1
15Mittkulle1 1 1 1 1
16Blixten1 1 1 1 1
17Fönster4 2 3 2 3
18Laborinten1 1 1 1 1

Summa 25 23 25 29 31
Snitt: 26,6
Totalresultat: 133


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad