Sydsvenska Inomhustouren, omg 3


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Tom Karlsson Forsberg, Olofströms BGK

Klass: Öppen Klass
Placering: 4

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 1 1
2Snäckan1 1 1 2 2
3Salton2 1 2 2 1
4Liggande konor1 1 1 1 1
5Vinkel1 2 1 2 1
6Håven1 1 1 1 1
7Dubbelkulle1 1 1 1 1
8Salzburger V1 1 1 1 1
9Romb1 1 1 1 1
10Kanonen1 1 3 1 2
11Brygga2 1 1 1 1
12Klack1 1 1 1 1
13Pinnbana2 1 1 1 1
14Passagen2 1 1 1 2
15Mittkulle1 1 1 2 1
16Blixten2 1 1 1 1
17Fönster2 1 1 2 1
18Laborinten1 1 1 1 1

Summa 24 19 21 23 21
Snitt: 21,6
Totalresultat: 108


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad