Sydsvenska Inomhustouren, omg 3


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Michael Alfhson, Växjö BGK

Klass: Öppen Klass
Placering: 9

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 1 1
2Snäckan2 1 1 1 1
3Salton1 2 2 1 1
4Liggande konor2 1 1 1 1
5Vinkel2 2 2 1 1
6Håven1 1 1 1 1
7Dubbelkulle2 1 1 1 2
8Salzburger V1 2 1 1 1
9Romb1 1 1 1 1
10Kanonen2 1 1 1 1
11Brygga2 1 2 2 2
12Klack1 1 1 1 1
13Pinnbana1 2 1 1 1
14Passagen2 1 1 1 1
15Mittkulle1 1 1 1 1
16Blixten1 1 2 1 3
17Fönster1 1 2 1 2
18Laborinten2 1 1 1 1

Summa 26 22 23 19 23
Snitt: 22,6
Totalresultat: 113


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad