Sydsvenska Inomhustouren, omg 3


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Elias Zachariassen, Tantogårdens BGK

Klass: Öppen Klass
Placering: 12

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 1 1
2Snäckan1 2 1 2 1
3Salton1 2 1 1 1
4Liggande konor1 2 1 2 1
5Vinkel1 1 1 1 1
6Håven1 1 1 1 1
7Dubbelkulle1 1 2 2 1
8Salzburger V3 2 2 1 5
9Romb1 1 1 1 2
10Kanonen1 1 1 1 1
11Brygga1 1 1 1 1
12Klack1 1 1 2 1
13Pinnbana1 1 1 1 1
14Passagen1 3 2 1 2
15Mittkulle1 1 1 1 1
16Blixten2 1 1 1 1
17Fönster1 2 2 1 1
18Laborinten1 1 1 1 1

Summa 21 25 22 22 24
Snitt: 22,8
Totalresultat: 114


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad