Sydsvenska Inomhustouren, omg 3


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Leif Nilsson, Sjövikens IF

Klass: Öppen Klass
Placering: 6

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 1 1
2Snäckan2 2 2 2 1
3Salton1 1 1 1 1
4Liggande konor1 2 1 1 1
5Vinkel1 1 1 1 1
6Håven1 1 1 1 1
7Dubbelkulle1 1 1 1 1
8Salzburger V3 3 3 1 1
9Romb1 1 1 1 1
10Kanonen2 1 2 1 3
11Brygga1 1 1 1 1
12Klack1 1 2 1 1
13Pinnbana1 1 1 1 1
14Passagen2 2 1 1 1
15Mittkulle1 1 1 1 1
16Blixten1 1 1 1 1
17Fönster3 1 1 2 1
18Laborinten1 1 2 1 1

Summa 25 23 24 20 20
Snitt: 22,4
Totalresultat: 112


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad