Sydsvenska Inomhustouren, omg 3


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lars Isberg, Malmö BGK

Klass: Öppen Klass
Placering: 3

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra2 1 1 1 1
2Snäckan1 1 1 1 1
3Salton2 2 2 2 2
4Liggande konor1 1 1 1 2
5Vinkel1 1 1 1 2
6Håven1 1 1 1 1
7Dubbelkulle1 2 1 2 1
8Salzburger V1 3 2 1 1
9Romb1 1 1 1 1
10Kanonen1 1 1 1 1
11Brygga1 1 1 1 1
12Klack1 1 1 1 1
13Pinnbana1 1 1 1 1
14Passagen1 1 1 1 1
15Mittkulle1 1 1 1 1
16Blixten1 1 1 1 2
17Fönster2 1 2 1 1
18Laborinten1 1 1 1 1

Summa 21 22 21 20 22
Snitt: 21,2
Totalresultat: 106


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad