Sydsvenska Inomhustouren, omg 3


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Fredrik Tagesson, Skoghalls BGK

Klass: Öppen Klass
Placering: 2

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 1 1
2Snäckan1 2 1 2 1
3Salton2 1 1 1 1
4Liggande konor1 1 2 1 1
5Vinkel1 1 1 1 1
6Håven1 1 1 1 1
7Dubbelkulle1 1 1 1 1
8Salzburger V2 1 1 1 1
9Romb1 2 1 2 1
10Kanonen1 1 1 1 3
11Brygga1 1 1 1 1
12Klack1 1 1 1 1
13Pinnbana2 1 2 1 1
14Passagen1 1 2 1 1
15Mittkulle1 1 1 1 1
16Blixten1 1 2 1 2
17Fönster1 1 2 1 1
18Laborinten1 2 1 1 1

Summa 21 21 23 20 21
Snitt: 21,2
Totalresultat: 106


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad